Dấu xác nhận Bì thư đến của UBKTTW

  • Mẫu dấu xác nhận 4 dòng màu đỏ đẹp tích hợp ngày tháng tùy chỉnh.
  • Nội dung con dấu: Ủy ban Kiểm tra Trung Ương – Bì thư đến – Ngày tháng tùy chỉnh – Số…
  • Cán dấu Shiny S-829D màu đỏ, mực dấu đỏ Shiny.

Đặt con dấu lấy ngay trong 60 phút. Quý khách liên hệ hotline: 0967.975.139 (Zalo) để có giá tốt nhất thị trường.